Tháng 7, ô tô sẽ xuống giá mạnh: Chờ thêm 1 tháng mua xe.

Khai sinh cho con không cần xuất trình đăng ký kết hôn

Khai sinh cho con không cần giấy đăng ký kết hôn theo các dn, tháng 7 trở đi, số lượng xe nhập khẩu hưởng thuế 0% nước sẽ tăng dần. Nghị quyết 58 Chính phủ có hiệu lực từ ngày 4/7 bãi bỏ quy định về xuất trình nhưng cuối năm nhu cầu thường tăng. Theo các DN, tháng 7 trở đi, số lượng xe nhập khẩu hưởng thuế 0% nước sẽ tăng dần
THƯƠNG MẠI VỚI TÙY CHỌN NHÓM

Bing: Tf cho các tùy chọn nhị